Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VIII-41-2011 w sprawie dokonania zmien w budżecie Gminy Milówka na 2011 rok. 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VIII-41-201
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr VIII-42-2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne... 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VIII-42-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VIII-43 -2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszy sołeckich w budżecie gminy na 2012r. 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VIII-43 -2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr I-3-2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Milówka. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz I-3-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-4-2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-4-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-5-2010 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-5-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-6-2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego... 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-6-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-7-2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milówka. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-7-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-8-2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Milówka. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-8-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-9-2010 w sprawie powołania, ustalenia liczby, przedmiotu działania i liczebności stałych komisji Rady Gminy... 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-9-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr III-10-2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milówka. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz III-10-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr IV-11-2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2010 rok 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz IV-11-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr IV-12-2010 w sprawie: zaciągnięcia kredytu 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz IV-12-2010
Kadencja 2010-2014 uchwała nr IV-13-2010 W sprawie: zaciągnięcia kredytu 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz IV-13-2010
Kadencja 2010-2014 uchwała nr IV-14-2010 W sprawie: zaciągnięcia kredytu 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz IV-14-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr IV-15-2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad wypłacania diet oraz ustalania należności z tytułu... 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz IV-15-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr V-16-2010 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka na lata 2011-2024. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz V-16-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr V-17-2010 Budżetowa na rok 2011 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz V-17-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr V -18 -2010 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Milówka na... 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz V -18 -2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr V-19-2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz V-19-2010