Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VII-33-2011 w sprawie współdziałania z Miastem Żywiec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VII-33-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VII-34-2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy na odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody przedstawionej przez Gminny... 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VII-34-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VII-35-2011 w sprawie ustalenia liczebności członków rad sołeckich na kadencję 2011-2015 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VII-35-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VII-36-2011 w sprawie ustalenia zasad działania Komisji Wyborczych powołanych dla wyborów sołtysów i członków... 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VII-36-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VII-37-2011 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Milówka za osiągnięcie wysokich wyników... 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VII-37-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VII-38-2011 intencyjna w sprawie kompleksowej kontroli 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VII-38-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VIII-39-2011 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa. 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VIII-39-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VIII-40-2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VIII-40-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VIII-41-2011 w sprawie dokonania zmien w budżecie Gminy Milówka na 2011 rok. 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VIII-41-201
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr VIII-42-2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne... 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VIII-42-2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr VIII-43 -2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszy sołeckich w budżecie gminy na 2012r. 2012-12-18 12:14:37 Publikacja Urszula Pytlarz VIII-43 -2011
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr I-3-2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Milówka. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz I-3-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-4-2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-4-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-5-2010 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-5-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-6-2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego... 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-6-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-7-2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milówka. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-7-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-8-2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Milówka. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-8-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr II-9-2010 w sprawie powołania, ustalenia liczby, przedmiotu działania i liczebności stałych komisji Rady Gminy... 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz II-9-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr III-10-2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milówka. 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz III-10-2010
Kadencja 2010-2014 Uchwała nr IV-11-2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2010 rok 2012-12-18 10:40:50 Publikacja Urszula Pytlarz IV-11-2010