Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Przewodniczący Rady
    
KOCIERZ Dariusz
Kontakt
E-mail  
przew.rada@milowka.com.pl                           
Telefon
33 863 71 90
Dyżury
poniedziałek:   8:00 - 10:00 oraz po godzinach pracy:
Poniedziałek 15.30 - 16.30
(po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie z biurem Rady Gminy
nr. tel. 33 990 500 wew. 33 lub 16).
                       
Biuro Urząd Gminy Milówka, II piętro, pokój nr 14
Kompetencje 1. Zadaniem przewodniczącego rady jest organizowanie pracy rady, zwoływanie
  sesji oraz prowadzenie obrad.

2. Przewodniczący rady w szczególności:
  a) reprezentuje radę na zewnątrz,
  b) przygotowuje projekt rocznego planu pracy rady,
  c) zwołuje sesje rady i ustala porządek obrad w porozumieniu z wójtem,
  d) ustala listę osób zaproszonych do udziału w sesjach,
  e) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  f) podpisuje uchwały rady,
  g) śledzi przebieg wykonania uchwał,
  h) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych
     ich mandatu,
  i) koordynuje prace komisji,
  j) rozpatruje korespondencję kierowaną do rady.

3. W ramach prowadzenia obrad przewodniczący rady:
  a) otwiera sesję,
  b) przewodniczy obradom,
  c) zarządza i przeprowadza głosowanie,
  d) czuwa nad właściwym przebiegiem sesji,
  e) zamyka sesję.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-30 11:11:22
Data utworzenia 2018-11-23
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Dariusz Kocierz (Przewodniczący Rady Gmiy)
Udostępnił Anna Maska