Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

MENU PRZEDMIOTOWE

Rejestry i ewidencje

Nazwa Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Opis 1. Ewidencja rejestru decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu oraz wydanych pozwoleń na budowę w formie kartoteki w Urzędzie Gminy
2. Rejestr postanowień i decyzji dotyczących podziału i rozgraniczenia nieruchomości
3. Ewidencja uzgodnień w zakresie dróg gminnych
4. Rejestr zaświadczeń, wniosków i informacji o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka
5. Ewidencja umów dzierżawy, najmu, użyczenia
6. Ewidencja uczestników postępowań publicznych
7. Rejestr wniosków i decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
8. Rejestr decyzji na wycinkę drzew i krzewów
9. Rejestr wniosków i umów o wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
10. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
11. Rejestr zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
12. Rejestr wniosków i umów z zakresu realizacji programu usuwania wyrobów związanych z azbestem
13. Rejestr ankiet, wniosków i umów z zakresu realizacji programu "niskiej emisji"
Miejsce Udzielanie informacji o rejestrach:
Urząd Gminy Milówka
Biuro nr 16
Informacja -------------------------
Telefon 33 8637 190 wew. 23
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-06-06 10:01:27
Data utworzenia 2017-06-06
Data udostępnienia 2017-06-06 09:57:23
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Wróbel (Kierownik RRG)
Udostępnił Magdalena Jesionek