Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Milówce

Wyszukiwarka

Menu główne

SPIS PODMIOTÓW
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Urząd Gminy Milówka
znacznik ozdobny Władze Urzędu Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Gmina Milówka
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki nadzorowane
znacznik ozdobny Jednostki Pomocnicze
MENU PRZEDMIOTOWE
znacznik ozdobny Ogłoszenia, komunikaty
znacznik ozdobny Prawo lokalne
znacznik ozdobny Zagospodarowanie przestrzenne
znacznik ozdobny Transmisje Sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - profil nabywcy
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obligacje komunalne
znacznik ozdobny Budżet Gminy
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
znacznik ozdobny Placówki leczenia odwykowego
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Praca w urzędzie
znacznik ozdobny Rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw, Monitory
znacznik ozdobny Fundusze Unijne
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny CAF
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2112-10-26 Symbol:  XXVII-165-2012
Uchwała Nr XXVII-165-2012 w sprawie współdziałania gminy Milówka z gminą Rajcza w zakresie zimowego utrzymania dróg.
2019-04-03 Symbol:  UCHWAŁA NR VI/41/2019
UCHWAŁA NR VI/41/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
2019-04-03 Symbol:  UCHWAŁA NR VI/40/2019
UCHWAŁA NR VI/40/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2019 rok
2019-04-03 Symbol:  UCHWAŁA NR VI/39/2019
UCHWAŁA NR VI/39/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, mających na celu uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Milówka dotyczących adaptacji budynku byłego przedszkola w Milówce przy ul. Dworcowej 5 na bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną
2019-04-03 Symbol:  UCHWAŁA NR VI/38/2019
UCHWAŁA NR VI/38/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milówka w 2019 roku
2019-04-03 Symbol:  UCHWAŁA NR VI/37/2019
UCHWAŁA NR VI/37/2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milówka oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019-03-04 Symbol:  UCHWAŁA NR V/36/2019
UCHWAŁA NR V/36/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019-03-04 Symbol:  UCHWAŁA NR V/35/2019
UCHWAŁA NR V/35/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Milówka i określenie granic ich obwodów
2019-02-05 Symbol:  UCHWAŁA NR IV/34/2019
UCHWAŁA NR IV/34/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
2019-02-05 Symbol:  UCHWAŁA NR IV/33/2019
UCHWAŁA NR IV/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
2019-02-05 Symbol:  UCHWAŁA NR IV/32/2019
UCHWAŁA NR IV/32/2019 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
2019-02-05 Symbol:  UCHWAŁA NR IV/31/2019
UCHWAŁA NR IV/31/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
2019-02-04 Symbol:  UCHWAŁA NR IV/30/2019
UCHWAŁA NR IV/30/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
2019-02-04 Symbol:  UCHWAŁA NR IV/29/2019
UCHWAŁA NR IV/29/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
2019-02-04 Symbol:  UCHWAŁA NR IV/28/2019
UCHWAŁA NR IV/28/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milówka

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2071277 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony